Hvornår har jeg brug for en vicevært?

30 december 2020
Astrid Pedersen

En vicevært er nærmest uundværlig for en beboelsesejendom af en vis størrelse. En vicevært hjælper med alt, hvad der vedrører småreparationer og vedligeholdelse af bygninger og fællesarealer, lige som viceværten er den primære kontaktperson for beboerne, når de har problemer.

Står en beboer med et sprunget vandrør, en tilstoppet faldstamme, et strømsvigt eller tegn på rotte invasion kan det ikke nytte noget at vedkommende selv skal finde ud af hvilken håndværker eller fagperson der skal kontaktes. Her vil det kun skulle være nødvendigt med eet kontakt telefonnummer, nemlig det til viceværten.

En vicevært vil have et netværk af relevante firmaer som kan kontaktes i forbindelse med oven for nævnte problemer og som kan rykke ud med kort varsel. Og så er der langt større sandsynlighed for at problemet kan blive udbedret hurtigt så skadernes omfang minimeres.

Har min lille boligforening brug for en vicevært?

Selv mindre foreninger kan have rigtig meget brug for en dygtig og kompetent vicevært som kan hjælpe med den daglige drift.

I mange små foreninger ses det ofte at beboerne forsøger selv at varetage rengørings og vedligeholdelses tjanser så som trappevask eller vinduespolering samt snerydning og saltning om vinteren. Men dette er sjældent holdbart. Trappevasken skal ikke springes over mange uger i streg førend opgangen bliver snusket og uindbydende. Og det er som oftest kun Tordenskjolds soldater som møder op til de månedlige arbejdsweekender hvilket betyder at bygningerne langsomt vil forfalde.

Med en dygtig vicevært fra et etableret ejendomsservice firma kan du selv fastsætte antallet af timer din vicevært skal være til rådighed på ugentlig basis samt hvilke opgaver han skal varetage. På den måde kan du være trygt forvisset om at ejendommen er i de sikreste og mest professionelle hænder til alle tidspunkter. Læs mere og find din vicevært hos Dahlin Ejendomsservice ApS på https://dahlin-ejendomsservice.dk/vicevaert/ 

Flere Nyheder