Hav styr på hygiejnen som slagter

26 juli 2019
Anders Lundtang Hansen
Hav styr på hygiejnen som slagter

Det er sådan set lige meget, om man er slagter i indre København, eller om man befinder sig længere væk i landet derfra som slagter i Hobro som eksempel, for selvom Christiansborg er tættere på slagterne i København end i Hobro, så er loven ens for alle – ingen er undtaget af den.

Og ukendskab til loven fritager heller ikke en fra straf for overtrædelse. Det er ens eget ansvar at kende lovgivningen i enhver given situation.

Dette gælder også, når man er slagter, for tidligere slagtere ville nok sige, at det var nemmere at være slagter i gamle dage, hvor man havde mere styr på at foretage det, som man egentlig fandt sjovt: udskære kød, servicere kunderne, lave retter, køre ud med kød og videre.

Nu er der heftig kontrol med papirarbejde, og det er jo netop, når man arbejder med fødevarer, at der er kommet gevaldigt kontrol på området, som næsten medfører, at en arbejdsdag for ikke at tale om en arbejdsuge, kan komme langt over det normerede – specielt hvis man er selvstændig slagter.

Man skal føre kontrol med alt fra, hvilken temperatur kødet ligger under, hvordan det er opbevaret, hvor længe det har ligget, hvad det ligger sammen med og meget mere.

Dette fører en masse papirarbejde med sig, som kan betyde, at man er nødt til at ansætte en for at klare den slags, og det medfører så, at man er nødt til at lave en større omsætning som slagter, så man kan betale alle de ansatte og ikke mindst den person, der står for papirarbejdet.

Desuden er der jo også meget papirarbejde med at have ansatte, og har man ligefrem en slagterelev tilknyttet, så skal der også være kontrol fra og med skolen.

Og apropos kontrol, så kan fødevaremyndighederne også komme på uventet visit, og her skal alt bare spille korrekt, ellers kan det betyde døden for ens forretning.

Kontrollen kommer dog altid kunderne til fordel. 

Flere Nyheder