Ejendomsskat og ejendomsværdiskat – hvad er det?

24 november 2020
Astrid Pedersen

Som bolig ejer har man mange omkostninger. Foruden fælles udgifter til bolig foreningen, udgifter til vand, varme og elektricitet, grønne afgifter og afbetaling på lånet skal man også betale ejendomsværdiskat og ejendomsskat. Men hvad er forskellen på disse to afgifter?

Hvad er ejendomsskat?

Vi kender også ejendomsskat under navnet grundskyld. Ejendomsskat er en afgift på grunden hvorpå din bolig har sin beliggenhed, og som betales til kommunen. I sagens natur vil ejendomsskatten for en lejlighed i en etage ejendom være forsvindende lille i forhold til ejendomsskatten på et rummeligt hus med en tilsvarende stor tilhørende grund.

Ejendomsskat betales to gange om året, nemlig sidst i januar og sidst i juni. Størrelsen på din ejendomsskat vil fremgå af en skatte billet som du modtager én gang på årlig basis. Størrelsen på din samlede ejendomsskat, eller grundskyld, vil – foruden grundens værdi og størrelse – afhænge af hvilken kommune du bor i.

Det, der kaldes grundskylds promillen, fastsættes nemlig af kommunen. I Danmark varierer grundskylds promillen mellem 16 og 34 promille. Du vil altid kunne de aktuelle skatte satser og den kommunale grundskylds promille for din kommune hos skatteministeriet.

Hvad er ejendomsværdiskat?

Ejendomsværdiskat er en anden form for afgift som du som boligejer skal betale. Men hvor ejendomsskatten beregnes på grundlag af grundens værdi afhænger størrelsen på ejendomsværdiskatten af boligens værdi ifølge den offentlige vurdering. Ved boliger som er vurderet til en værdi på op til et vist beløb vil ejendomsværdiskatten udgøre 1%, og det, der overstiger pågældende beløb, vil beskattes med 2%.

Selve grundlaget for beregningen af ejendomsværdiskat tager udgangspunkt i beregninger baseret på den offentlige ejendoms vurdering fra forskellige år. Findes der flere af disse for din ejendom beregnes skatten på grundlag af den vurdering som vil medføre det mest fordelagtige udfald for dig.

Du kan læse mere om beregning af ejendomsskat og ejendomsværdiskat på https://husblog.dk/ejendomsskat-vs-ejendomsvaerdiskat-bliv-klogere-paa-din-boligskat/ 

Flere Nyheder