Hvornår har jeg brug for en vicevært?

En vicevært er nærmest uundværlig for en beboelsesejendom af en vis størrelse. En vicevært hjælper med alt, hvad der vedrører småreparationer og vedligeholdelse af bygninger og fællesarealer, lige som viceværten er den primære kontaktperson for beboerne, når de har problemer. Står en beboer med et sprunget vandrør, en tilstoppet faldstamme, et strømsvigt eller tegn på…

Continue Reading